เครื่องจักร

 

        
   > การเลือกซื้อเครื่องแฟ็ตเคียว.....088/101
การทำให้สีพิมพ์สกรีนผ้าแห้งได้ ทำได้ 2 วิธี คือ การตากให้แห้งเอง และกรใฃ้เครื่องทำความร้อน การพิมพ์สกรีนโดยรอให้สีแห้งเองเป็นสิ่งที่ทำให้งานออกช้าและไม่แน่นอน ดังนั้นโรงพิมพ์ผ้าจึงใช้เครื่องทำความร้อนมาอบสีแทนเครื่องทำความร้อนที่เหมาะสมที่สุดในงานพิมพ์ผ้าคือ เครื่องแฟ็ตเคียว เครื่องแฟ็ตเคียวมีหลายชนิด บางขนิดทำจากฮีตเตอร์ และบางชนิดทำจากอินฟราเรท ระยะหลังจะทำจากหลอดสปอร์ตเวปด้วย สำหรับเครื่องแฟ็ตเคียวที่ทำมาจากฮิตเตอร์จะเหมาะสมที่สุด เพราะเครื่องแฟ็ตเคียวจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาฮีตเตอร์ทำมาจากสแตนเลสจะทนทานที่สุดไม่ชำรุดง่ายเหมือนอินฟราเรทและสปอร์ตเวปสำหรับเรื่องกำลังความร้อน เครื่องแฟ็นเคียวทุกชนิดสามาถตั้งความร้องตามต้องการได้เหมือนกันหมด สำหรับเรื่องการสุขของสีที่อบจากเครื่องแฟฌตเคียวที่ใช้ฮีตเตอร์ สีจะแห้งเพียงผิวสีเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีและเหมาะสมในการใช้เครื่องแฟ้ตเคียวอย่างชัดเจน เพราะ เราใช้เครื่องแฟ็คเคียว เพียงเพือหน้าสีที่พิมพ์บล็อกก่อนแห้งเพียงผิวสัมผัส ซึ่งจะทำให้สีไม่ติดหลังบล็อกถัดไป
   


> การเลือกซื้อเครื่องอบคอนเวเยอร์.....089/101
เครื่องทำความร้อนที่สำคัญเป็นอันดับสองรองจากเครื่องแฟ็ตเคียว คือ เครื่องคอนเวเยอร์ เพราะเครื่องแฟ็ตเคียวจะทำหน้าที่อบหมาดหรืออบระหว่างสี ส่วนเครื่องคอนเวเยอร์จะเป็นเครื่องอบสีให้แห้งสนิท เครื่องคอนเวเยอร์ใช้เพื่ออบผ้าที่พิมพ์เสร็จแล้วจากโต๊ะสกรีนหลังจาที่ผ่านการอบด้วยเครื่องแฟ็ตเคียวมาแล้ว เครื่องคอนเวเยอร์จะใช้อินฟราเรทเป็นแหล่งกระจายความร้อน การใช้อินฟราเรทกับเครื่องคอนเวเยอร์ เพราะเครื่องคอนเวเยอร์ไม่ต้องเคลื่อนที่ ชินงานจะเคลื่อนที่ไปหาความร้อนเอง และนอกจากนี้อินฟราเรทยังอบสีได้แห้งจากเนื้อในมาหาผิวสีได้ด้วย ซึ่งจะทำให้สีแห้งสนิทดีจริงๆ
> การเลือกซื้อเครื่องรีดร้อน.....090/101
การเลือกซื้อเครื่องรีดร้อนเพื่อนำมาใช้ในงานรีดฟอล์ย กำมะหยี่ สีนูน หรืองานทรานสเฟอร์ ควรเลือกซื้อเครื่องรีดร้อนที่แผ่นความร้อนหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับฮีตเตอร์ เพราะความร้อนจะได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเวลารีดขนาดของพื้นที่ความร้อนในการรีดมีหลายขนาด เช่น 38X38 ซม. 40x60 ซม. เป็นต้น ซึ่งผูซ้ฃื้อก็ต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งาน สิ่งที่จะต้องมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะของแรงอัดที่ใช้มีอยู่ 3 ลักษณะได้แก่ แรงอัดธรรมดา แรงอัดธรรมดาชนิดแรงกดสูง และแรงอัดลมอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสามแบบจะมีผลกับงานที่รีดขึ้นมาได้
> การเลือกซื้อเครื่องถ่ายบล็อก.....091/101
เครื่องถ่ายบล็อกมีการผลิตขึ้นเพื่อการจำหน่าย 2 ลักษณะ คือ แบบเป็นตู้สำเร็จที่รวมอปกรณ์ทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดไฟ กระจก และลมดูด ส่วนอีกแบบหนึ่งจะแยกหลอดไฟกับกระจกและลมดูดออกจากกัน เครื่องถ่ายบล็อกแบบแรกจะเหมาะสำหรับเครื่องถ่ายบล็อกขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนแบบหลังจะเหมาะกับเครื่องถ่ายบล็อกขนาดใหญ่ ในเรื่องของหลอดไฟที่ใช้ก็จะมี 2 แบบเช่นกัน คือ แบบหลอดไฟนีออน และหลอดเมททัลฮาร์ไลท์ สำหรับแบบหลัง จะให้แสงที่ทะลุทะลวงได้ดีกว่าแบบนีออน และหลอดแบบหลังจะถ่ายลายพิมพ์สกรีนได้คมชัดกว่าเพราะใช้หลอดเพียงหลอดเดียว ทำให้แสงพุ่งออกมาจากหลอดอย่างเป็นระเบียบ ใช้ระยะเวลาถ่ายเพียงสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากหลอดเมทัลฮาร์ไลท์ มีแรงไฟที่สูง ตั้งแต้ 1000-3000 วัตต์ สำหรับหลอดนีออนจะต้องใช์หลายหลอด เพราะ 1 หลอดนีออนจะให้กำลังไฟเพียง 26 วัตต๋เท่านั้น ดังนั้นเมื่อต้องใช้หลายหลอด แสงที่พุ่งออกมาจึงกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายบล็อกแบบนี้ไม่เทียบเท่ากับหลอดแบบแรก อีกทั้งการถ่ายบล็อกด้วยหลอดนีออนยังต้องใช้เวลานานมากกว่าด้วย
> การเลือกซื้อเครื่องอบบล็อก.....092/101
เครื่องอบบล็อกที่เหมาะสมกับงานสกรีนผ้า จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับบล็อกสกรีนที่ใช้อยู่ ภายในของเครื่องอบบล็อกควรบุด้วยวัสดุทนกรดและเกลือ เช่น อลูมิเนียมหรือสแตนเลส และควรมีฉนวนกันความร้อนออกด้วยเพื่อประหยัดไฟฟ้าเครื่องอบบล็อกควรตั้งความร้อนได้ไม่เกิน 60 องศา C ก็เป็นการเพียงพอแล้ว
> การเลือกซื้อเครื่องแมงมุม .....093/101
การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ผ้าแมงมุมที่ดี ควรเลือกเครื่องตามจำนวนสีที่ต้องพิมพ์สกรีนมากที่สุด เพราะจำนวนสีจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงขนาดของเครื่อง เครื่องพิมพ์ผ้าแบบนี้จะพิมพ์ได้จำนวนสีมากแค่ไหนอยู่ที่จำนวนแป้นสำหรับจำนวนแป้นก็จะเท่ากับจำนวนบล็อกด้วย เครื่องพิมพ์ 4 สี จะมีแป้นพิมพ์ 4 แป้น และมือจับบล็อก 4 อัน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ความแม่นยำของการพิมพ์ เครื่องที่ดีต้องพิมพ์หลายสีได้แม่นยำ ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ ด้วย
> การเลือกซื้อเครื่องพ่นกำมะหยี่.....094/101
เครื่องพ่นกำมะหยี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยาก และเมื่อซื้อมาแล้วก็ยังจะใช้งานได้ยากอีกด้วย เพราะเครื่องพ่นกำมะหยี่จะไม่ค่อยมีจำหน่ายแบบสำเร็จรูป เนื่องจากมีการใช้งานน้อย ดังนั้นการจะตกลงซื้อเครื่องพ่นกำมะหยี่ ควรจะซื้อจากผู้ที่ชำนาญงานด้านนี้เท่านั้นจะเป็นการดีกว่า เครื่องพ่นกำมะหยี่ที่ใช้ในงานพิมพสกรีน์ตรงกับทรานสเฟอร์ก็จะมีการจัดอุปกรณ์แตกต่าง และถ้าเป็นการพิมพ์สกรีนหลายสีก็มีการทำอุปกรณ์ที่ซับซ้อยมากขึ้นด้วย
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๔:%M น.
 

เรียนสกรีนเสื้อฟรี

 
   ScreenPrintingSecret
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้186
mod_vvisit_counterเมื่อวาน423
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้186
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3436
mod_vvisit_counterเดือนนี้10072
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16320
mod_vvisit_counterทั้งหมด1093108

Online (20 minutes ago): 16
Your IP: 54.226.41.91
,
Today: ม.ค. ๒๑, ๒๕๖๑