บล็อกสกรีน

    กรอบบล็อกสกรีนไมัสัก
  วัสดุ : ไม้สัก 1X1.5 นิ้ว
  เข้ามุม : 45x45o,เข้าลิ้ม
  หน้าบล็อก : เรียบ, สโลป
  ขนาด : ตามรายละอียดหรือตามสั่ง 

    กรอบบล็อกสกรีนไมัจ้อย
  วัสดุ : ไม้สัก 1X2 นิ้ว
  เข้ามุม : 45x45o,เข้าลิ้ม
  หน้าบล็อก : เรียบ, สโลป
  ขนาด : ตามรายละอียดหรือตามสั่ง 

    กรอบบล็อกสกรีนอลูมิเนียม
  วัสดุ : อลูมิเนียมกล่อง 1X1.5 นิ้ว หนา 1-1.5มม.
  เข้ามุม : 45o,เข้า 90o
  หน้าบล็อก : เรียบ, มีร่อง
  ขนาด : ตามสั่งเท่านั้น
    กรอบบล็อกสกรีนอลูมิเนียม มีร่องยึดบังคับตัวที
  วัสดุ : อลูมิเนียมกล่อง 1X1.5 นิ้ว หนา 1-1.5มม.
  เข้ามุม : 45o,เข้า 90o
  หน้าบล็อก : มีร่องยึดตัวที
  ขนาด : ตามสั่งเท่านั้น
 

  บล็อกพร้อมขึงสำเร็จรูป
  วัสดุ : ไม้สัก 1X1.5 นิ้ว
  เข้ามุม : 45o
  หน้าบล็อก : เรียบ
  ขนาด : ตามรายละอียด
   
       
รายละเอียด

 
ขนาดเล็ก  
กรอบไม้สัก1X1นิ้ว ขนาด 14x16 นิ้ว                                                                                                                                                  TF-111416
กรอบไม้สัก1X1นิ้ว ขนาด 16x18 นิ้ว                                                                                                                                                  TF-111618 ขายดี
กรอบไม้สัก1X1นิ้ว ขนาด 20x22 นิ้ว                                                                                                                                                  TF-112022
ขนาดกลาง  
กรอบไม้สัก1X1.5นิ้ว ขนาด 18x24 นิ้ว                                                                                                                                            TF-151824 ขายดี
กรอบไม้สัก1X1.5นิ้ว ขนาด 22x26 นิ้ว                                                                                                                                            TF-152226
ขนาดใหญ่  
กรอบไม้สัก1X1.5นิ้ว  ขนาด 24x30 นิ้ว                                                                                                                                          TF-152430  ขายดี
กรอบไม้สัก1X1.5นิ้ว  ขนาด 30x30 นิ้ว                                                                                                                                          TF-153030
กรอบไม้สัก1X1.5นิ้ว  ขนาด 30x36 นิ้ว                                                                                                                                          TF-153036
กรอบบล็อกไม้จ้อย  มีสต๊อกพร้อมขายที่สาขาสนามกีฬาเท่านั้น
กรอบไม้จ้อย 1X1นิ้ว ขนาด 7x10 นิ้ว                                                                          WFT-110710 25 บาทเอง
กรอบไม้จ้อย 1X1นิ้ว ขนาด 8x18 นิ้ว                                                                          WFT-110818
กรอบไม้จ้อย 1X1นิ้ว ขนาด 14x18 นิ้ว                                                                        WFT-111418ขายดี
กรอบไม้จ้อย 1X1นิ้ว ขนาด 16x22 นิ้ว                                                                        WFT-111622
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน  
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 14x16 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                               TF-111416-100
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 14x16 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-111416-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 14x16 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                               TF-111416-135
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 16x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                               TF-111618-100 ขายดี
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 16x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-111618-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 16x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                               TF-111618-135
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x20 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                                                           TF-111820-100
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x20 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-111820-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x20 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                               TF-111820-135
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 20x22 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                               TF-112022-100
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 20x22 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-112022-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 20x22 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                                                             TF-112022-135
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x24 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                               TF-111824-100 ขายดี
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x24 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-111824-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 18x24 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                               TF-111824-135
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 22x26 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                               TF-112226-100
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 22x26 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                               TF-112226-120
บล็อกไม้สักพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 22x26 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 135/นิ้ว                               TF-112226-135
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน  มีสต๊อกพร้อมขายที่สาขาสนามกีฬาเท่านั้น
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 7x10 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                                WFT-110710-120 55 บาทเอง
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 8x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                                WFT-110818-100
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 8x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                                WFT-110818-120
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 14x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                              WFT-111418-100 ขายดี
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 14x18 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                              WFT-111418-120
บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 16x22 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 100/นิ้ว                              WFT-111622-100

บล็อกไม้จ้อยพร้อมขึงผ้าสกรีน 1x1 นิ้ว  ขนาด 16x22 นิ้ว ขึงผ้าเบอร์ 120/นิ้ว                              WFT-111622-120

 
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

 
   รับสั่งทำบล็อกสกรีนตามต้องการทุกชนิด   

 

ผ้าสกรีนพิมพ์สียาง เบอร์ 120/65 นิ้ว  ของจีน เนื้อดี  
  ราคาช็อคจริงๆ

  แม็กซ์ยิงกรอบบล็อก แรงชนิดแรงดีดสูง
 ใช้สำหรับเย็บผ้าสกรีนให้ติดกับเนื้อไม้
 ได้อย่างง่ายดาย
 
   แม็กซ์ลม ยิงกรอบบล็อก โดยไม่ต้องออกแรงเลย 
  ให้แรงลมดีดลูกแม็กแทน
  รางปาดกาวสแตนเลส ปาดกาวถ่ายบล็อก
  บนบล็อกสกรีนได้อบ่างเรียบเนียนมี 2 แบบ
  และหลายขนาดให้เลือกใช้ หรือจะสั่งตัดใหม่
  ตามขนาดที่ต้องการก็ได้
   คีมขึงผ้าสกรีน ช่วยให้ขึงผ้าได้ตึงมากขึ้น
   ขึงบล็อกสกรีน ด้วยเครื่องขึงผ้าลมดึง
   ทำให้ได้ผ้าสกรีนที่ตึง สม่ำเสมอมากขึ้น
   กาวถ่ายบล็อกสีฟ้า-สีม่วง-สีชมพู  ราคาถูก คุณภาพ
   เชื่อถือได้ ขายมานาน ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ
   แป้นพิมพ์สกรีนสีเดี่ยว มีแค้มป์ล๊อกกันเคลื่อน
  มี 2 ขนาด 40x45 ซม และ 45x60ซม. 
  หรือสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้
   แป้นพิมพ์อลูมิเนียมเสื้อสอด หนา 6 มิลหัวสโลปให้
  สอดเสื้อได้ง่าย สำหรับติดบนโต๊ะสกรีนมี 2 ขนาด
  40x45 ซม และ45x60ซม.หรือสั่งทำตามขนาด แบบ
   และวัสดุที่ต้องการได้
   แป้นพิมพ์อลูมิเนียมเสื้อสอด หนา 6 มิล 
  สำหรับติดบนโต๊ะสกรีนมี 2 ขนาด 40x45
  ซม และ 45x60ซม.  หรือสั่งทำตามขนาด
  แบบและ วัสดุที่ต้องการได้
  แท่นแป้นพิมพ์อลูมิเนียมเสื้อสอดพร้อมใช้ บังคับเที่ยงตรง
   อุปกรณ์บังคับบล็อก หลักสำหรับยึดติดโต๊ะ
  ห่วงและหางปลายึดติดบล็อกใช้ง่าย ราคาถูกมาก 
  ไม่เป็นสนิม
   กระดาษไขฟริ้นลาย A4  ขาย 110 บาท/กล่องมีหลายขนาด
  ให้เลือก และจำหน่ายฟิล์มเลเซอร์ A4, A3 ด้วย
  ** รับพริ้นไข ขนาด A4  A3 A2  ราคาพิเศษ รอรับได้**
   ตู้ถ่ายบล็อกนีออน สะดวกใช้ มี 2 ขนาด
   60X80ซม.และ 80x100 ซม.  หรือสั่งตาม
   ขนาดที่ต้องการได้
   ป๊อกกี้สำหรับล้างลายถ่ายบล็อกกรีน สามารถฉีดล้างลาย
   ที่มีความละเอียดมากๆ ได้ดีเยี่ยมราคา
   ไดร์เป่าลมร้อน Black and Decker
   ขนาด 1500 Watt  และ 2500 Watt
   ใช้เป่าสีพลาสติซอลให้แห้งสนิทได้ทันตา
   แปรปาดสีพร้อมด้ามยางยูรีเทน
   ยางปาดสียูรีเทน และยางปาดแก้ว เนื้อดีมาก
  ใช้ทน คมกริบ
   แปรงปาดสีด้ามอลูมิเนียม คุณภาพดี ราคาสวนทาง ถูกมาก
  เลือกซื้อได้ทันที หลายขนาด ทุกแบบ
   ด้ามแปรงปาดสีด้ามอลูมิเนียม คุณภาพดี
   ราคาสวนทาง ถูกมาก เลือกซื้อได้ทันที
   หลายขนาด ทุกแบบ
   โต๊ะสกรีนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขายเป็นชุด ชุดละ 4 แป้น
   เรียงต่อเป็นโต๊ะยาวได้ทันทีแป้นพิมพ์ มี 2 ขนาด 40X45ซม.
   และ 45x60 ซม. หรือสั่งตามต้องการได้
   โต๊ะสกรีนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน แบบพับได้
   ประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายสะดวก ขายเป็นชุด
   ชุดละ 2 และ 4 แป้นแป้นพิมพ์ มี 2 ขนาด
   40X45 ซม. และ 45x60 ซม. หรือสั่ง
   ตามต้องการได้
   โต๊ะสกรีนแมงมุม 4 แป้น พิมพ์สีเดียว พับเก็บได้
  ราคาถูก ช็อค
 
  แป้งยางสี ยางใส ยางขาว และแม่สีน้ำ
  สีพิมพ์ผ้า คุณภาพ
   สีพลาสติซอลเนื้อเนียนพร้อมใช้ มีทุกสี ทั้งสีมาตราฐาน
   และสีสะท้อนแสง ราคาเจ็งทุกสี
   สีซิลิโคนพิมพ์ให้เนื้อสีที่สดใสแปลกตา
  พิมพ์ง่าย ปลอดภัย จากสารปนเปื้อนใดๆ
   ที่คนสีแตนเลส แข็งแรงทนทาน มีทุกขนาด และสั่งทำ
   ได้ตามต้องการ
   แปรงปาดสีไม้สักยางยูรีเทน สั่งทำได้ทุกขนาด
   ราคาถูกว่าคุณภาพ
   แท่งบังคับบล็อก มีให้เลือกหลายขนาด ซึ่งจะทำให้
   สามารถใช้บล็อกสกรีนได้หลายขนาดมากขึ้น
   ฟิล์มเลเซอร์ ใช้กับเครื่องพริ้นเลเซอร์ มี A4
   และ A3 หนา 75 และ 100 ไมครอนราคา
   ถูกกว่า พริ้นกับเครื่องอิมเมท เซ็ตเตอร์
   มากกว่าหลายเท่า
   รับส่งทำใบพัดผสมสี ทุกรูปแบบ ตามที่ต้องการ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘:%M น.
 

เรียนสกรีนเสื้อฟรี

 
   ScreenPrintingSecret
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้330
mod_vvisit_counterเมื่อวาน729
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4039
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4992
mod_vvisit_counterเดือนนี้9031
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21959
mod_vvisit_counterทั้งหมด1314983

Online (20 minutes ago): 32
Your IP: 3.94.129.211
,
Today: ธ.ค. ๑๓, ๒๕๖๒
Big Butt Transsexuals 3 Scene 4 Pendeja Argentina Gloria Anal Nude Girls Buttplug Gloria Bareback Twink Car Fuck Touch My Titties Scene 5 Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus