แป้งพิมพ์สกรีนสูตรน้ำสำเร็จรูป Water-based Printing Paste

 > สารตั้งต้น อาครีลิค    
 
สียาง/แป้งยาง Elastic Printing Paste
 - พืมพ์สกรีนบนผ้ายืด
 - หมึกจะลอยตัวเกาะอยู่ที่ผิวผ้า
 - หมึกสีสดกึ่งเงากึ่งด้าน นื่ม ยืดหยุ่นดี
 - ใช้ผ้าสกรีน 100-120 Mesh/นิ้ว

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-151            ยางสี Econo Opaque Elastic
       SK-252            ยางใสEcono Glossy Elastic
       SK-353            ยางขาว Econo White Elastic
Series 5 Econo Elastic Print
 แป้งยางราคาประหยัด พิมพ์สกรีนบนผ้าคอตต้อน

 SK-151 Econo Opaque Screen Printing Paste ยางสี
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีทึบและสามารถปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาปานกลาง
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
 SK-252 Econo Glossy Screen Printing Paste ยางใส หรือ ยางเงา
 - ใช้พิมพ์กสรีนบนผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีโปร่งใส จึงเหมาะที่จะพิมพ์บนผ้าสีขาวเท่านั้น
 - มีความเงามาก
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
SK-353 Econo White Screen Printing Paste 
 - ใช้เป็นสีขาวพร้อมพิมพ์สกรีนบนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาน้อย
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.

  แป้งจม Stock Printing Paste  

- ใช้ผสมกับแม่สีน้ำเข็มข้น 1-5 เปอร์เซ็นต์ก่อนใช้งาน
 - พิมพ์สกรีนบนผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน
 - หมึกจะซึม/จมลงในเนื้อผ้า
 - หมึกสีสดไม่เงา นิ่ม
 - ใช้ผ้าสกรีน 135 mesh/นิ้ว
 - บรรจุ 1 กก. กล่องละ 12 กระป๋อง 5 กก. และ 20 กก. 

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-192T          แป้งเหมือน Process Printing
       SK-192L            แป้งจม Pigment Printing

SK-192L
 - ใช้ผสมแม่สีพิมพ์สกรีนจมบนผ้า
 - ไม่เหลวตัวทั้งก่อนและหลังผสมสี
 SK-192T
 - ใช้ผสมแม่สีพิมพ์สกรีนงานสอดสี 4 สี
 - ได้ภาพเหมือนจริงที่คมชัดเหมือนจริง และสีสดใส
 - ไม่เหลวตัวทั้งก่อนและหลังผสมสี

 แป้งลอย/สีลอย Mett Printing Paste
 - หมึกจะลอยตัวเกาะอยู่ที่ผิวผ้า
 - หมึกสีสดด้านไม่เงา นิ่ม และยืดหยุ่นเล็กน้อย
 - ใช้ผ้าสกรีน 120 mesh/นิ้ว

      รหัสสินค้า

                รายการ                       
       SK-20                       แป้งลอย Matt
       SK-100                  แป้งขาวลอย White Matt
 สียาง/แป้งยาง Series 8 ขายดีที่สุด

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-181            ยางสี  Opaque Elastic
       SK-282            ยางใส Glossy Elastic
       SK-383            ยางขาว  White Elastic


  Series 20 General Matt Paste
 ใช้พิมพ์บนผ้าทอ เนื่องจากสีมีความยืดหยุ่นตัวไม่มากนัก
 SK-20
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
SK-100
 - ใช้พิมพ์สกรีนบนผ้าสีดำหรือสีเข้มได้เลย เป็นแป้งลอยสีขาว
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
  Series 8 Elastic Print
 แป้งยางหน้าเรียบหยืนหยุ่นสูง พิมพ์สกรีนบนผ้าคอตต้อน และอื่นๆ

 SK-181 Opaque Screen Printing Paste ยางสี
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีทึบและสามารถปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาปานกลาง
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
 
   
แป้งนูน Puff Printing Paste

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-190A                     นูนผสมสี Puff
       SK-190B                  นูนขาว White Puff


 เป็นแป้งยางพิมพ์สกรีนจะมีเนื้อสารฟูเมื่ออบหรือรีดด้วยความร้อน
SK-282 Glossy Screen Printing Paste ยางใส หรือ ยางเงา
 - ใช้พิมพ์กสรีนบนผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีโปร่งใส จึงเหมาะที่จะพิมพ์บนผ้าสีขาวเท่านั้น
 - มีความเงามาก
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
SK-383 White Screen Printing Paste 
 - ใช้เป็นสีขาวพร้อมพิมพ์สกรีนบนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาน้อย
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
     SK-190A นูนผสมสี Puff
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนบนผ้าทุกสี
 - ใช้ผสมสียางใส ตามอัตราที่ต้องการความนูนมากน้อยเพียงใด
 - ใช้ผสมสี จะได้สีนูนสดหลังจากอบหรือรีดความร้อน
 - บรรจุ 1, 5,  20 กก.
 
SK-190B นูนขาว White Puff
 - ใช้ผสมสียางขาว ตามอัตราที่ต้องการความนูนมากน้อยเพียงใด
 - นูนสีขาวหลังจากอบหรือรีดความร้อน
 - บรรจุ 1, 5,  25 กก.
  

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-191                ยางสี Omni Opaque Elastic
       SK-292                ยางใส Omni Glossy Elastic
       SK-393                ยางขาว Omni White Elastic

Series 9 Omni Elastic Print
 แป้งยางใช้ในงานทั่วไป พิมพ์สกรีนผ้าคอตต้อน และคอตต้อนผสมได้

 SK-191 Omni Opaque Screen Printing Paste ยางสี
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีทึบและสามารถปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาปานกลาง
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
 
SK-292 Omni Glossy Screen Printing Paste ยางใส หรือ ยางเงา
 - ใช้พิมพ์กสรีนบนผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีโปร่งใส จึงเหมาะที่จะพิมพ์บนผ้าสีขาวเท่านั้น
 - มีความเงามาก
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
SK-393 Omni White Screen Printing Paste
 
 - ใช้เป็นสีขาวพร้อมพิมพ์สกรีนบนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาน้อย
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
 
   

      รหัสสินค้า

                    รายการ                       
       SK-1A1            ยางสี Hyper Opaque Elastic
       SK-2A2            ยางใส Hyper Glossy Elastic
       SK-3A3            ยางขาว Hyper White Elastic

   
 
Series A Hyper Elastic Print
 แป้งยางใช้งานสำหรับผ้าพิมพ์สกรีนระดับสูง พิมพ์สกรีนบนผ้าคอตต้อน TC และ
 TK เป็นต้น

 SK-1A1 Hyper Opaque Screen Printing Paste ยางสี
 - ใช้ผสมเม่สีพิมพ์สกรีนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีทึบและสามารถปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาปานกลาง
 - บรรจุ 1, 5, 10, 20 กก.
 SK-2A2 Hyper Glossy Screen Printing Paste ยางใส หรือ ยางเงา
 - ใช้พิมพ์กสรีนบนผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน
 - สีจะมีลักษณะเป็นสีโปร่งใส จึงเหมาะที่จะพิมพ์บนผ้าสีขาวเท่านั้น
 - มีความเงามาก
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
SK-3A3 Hyper White Screen Printing Paste 
 - ใช้เป็นสีขาวพร้อมพิมพ์สกรีนบนผ้าสีดำหรือเข้ม
 - สีปกปิดสีของผ้าดำหรือผ้าเข้มได้
 - มีความเงาน้อย
 - บรรจุ 1, 5, 10, 25 กก.
   
   > สารตั้งต้น PU พบกับข้อมูลเร็วๆนี้ (ต้องการสั่งซื้อติดต่อฝ่ายขาย
      สินค้ามีจำหน่ายนานแล้ว)
   
     
     
     
  เรามีแป้งพิมพ์ผ้าผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีแล้ว    
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖:%M น.
 

เรียนสกรีนเสื้อฟรี

 
   ScreenPrintingSecret
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterเมื่อวาน875
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1767
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4540
mod_vvisit_counterเดือนนี้13034
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว14916
mod_vvisit_counterทั้งหมด1226176

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 34.204.169.76
,
Today: ส.ค. ๒๐, ๒๕๖๒